Cilj kompanije

-stvaranje efikasne i održive tehologije za preradu tehnogenog otpada u skladu sa važećim ekološkim propisima, po principu ekonomske održivosti kroz proizvodnju korisnih proizvoda;

-stvaranje novih radnih mjesta za privlačenje najboljih iskusnih i mladih stručnjaka u kompaniji;  

-stvaranje konkurente proizvodnje i lansiranje proizvoda na domaćem i inostranom tržištu;

-eliminacija ekološki opasnog otpada (crvenog mulja i olova i cinka) našom tehnologijom širom Evrope i drugih djelova svijeta.

Politropus Alternative doo Podgorica Montenegro by mneportal.com