Glavne oblasti aktivnosti

- labaratorijska ispitivanja u oblasti livenog gvožđa i građevinskog materijala (keramike i termoizolacionih materijala) dobijenih iz indistrijskog otpada, rude gvožđa;

- projektovanje i izgradnja tehnološkog postrojenja za preradu industrijskog otpada (crvenog mulja, cink-olova) i rude gvožđa u liveno gvožđe i građevinski materijal.

Kako bi imali postrojenja i sirovine neophodne za proizvodnju, naša kompanija je 2014. godine kupila fabriku “Prerada”, u blizini Podgorice, i bazen crvenog mulja koji sadrži oko 8 miliona tona crvenog mulja.

 

 

Politropus Alternative doo Podgorica Montenegro by mneportal.com